Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Zajęcia w pracowniach „Zaczarowanego Świata”

W dniu 25.11.2015r. w czasie zajęć lekcyjnych odbył się wyjazd edukacyjny uczniów klasy III i IV do pracowni „Zaczarowanego Świata” RCRE w Opolu. Było to kolejne działanie w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. W pracowniach były realizowane zajęcia edukacyjne zgodne z podstawę programową, ukierunkowane na zagadnienia matematyczno – przyrodnicze. Uczniowie mogli  nie tylko obserwować eksperymenty przeprowadzane przez Animatorów, ale także wykonywać je samodzielnie. Przewidziany był także dla nich darmowy posiłek (drugie śniadanie i obiad).