Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Klub Bezpiecznego Puchatka

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy pierwszej przystąpili do programu  „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkół podstawowych. Został on przygotowany przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo na drodze (poruszanie się po drodze, przechodzenie przez jezdnię z sygnalizacją świetlną lub bez świateł, dziecko jako pasażer, bezpieczna jazda na rowerze).
  • Bezpieczeństwo w szkole (w klasie, na przerwie, relacje z rówieśnikami).
  • Bezpieczeństwo w domu (gdy nie ma rodziców, sytuacje niebezpieczne, dziecko w sieci, na podwórku).
  • Bezpieczny odpoczynek (bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje).

Szkoła otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne, zawierające zestawy dydaktyczne dla nauczycieli (zawierające m.in. kompleksowe scenariusze lekcji), broszury informacyjne dla rodziców oraz atrakcyjnie opracowane książeczki edukacyjne dla dzieci z ćwiczeniami, zadaniami i zabawami oraz cennymi radami Puchatka przygotowanymi specjalnie z myślą o pierwszoklasistach, dzięki którym  mogą przyswajać i utrwalać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Materiały zawierają także treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.  Program w szkole prowadziła Pani Bogusława Zachwey.