Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Dzień św. Marcina

Dzień św. Marcina obchodzony jest w szkole w Łanach od kilku lat. Jednak tradycje świętowania tego dnia sięgają na naszym terenie początków dwudziestego wieku.

Legenda o św. Marcinie mówi, że podzielił on się swoim płaszczem z biedakiem. Nawiązując do tego wątku rodziny ziemiańskie na naszych terenach obdarowywały słodyczami w ten dzień dzieci z całych wiosek. Obecnie organizatorami środowiskowej imprezy z okazji Dnia św. Marcina w Łanach są:

  • Rada Sołecka w Łanach
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  • Gminne Przedszkole w Łanach
  • Parafialny Zespół Caritas w Łanach
  • DFK w Łanach
  • Parafia Rzymsko Katolicka w Łanach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach

Uczestnikami imprezy są dzieci nie tylko z parafii Łany, ale także z innych miejscowości objętych obwodem szkolnym PSP Łany. Uczestniczą w niej również ich rodzice, pozostali mieszkańcy oraz duże grono gości, którzy specjalnie na ten dzień przyjeżdżają do Łan.

Przygotowania do imprezy są pracochłonne i kosztowne. Dzieci przez wiele dni sklejają specjalnie na ten dzień papierowe lampiony, przygotowują wystawę własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, uczą się piosenek, przygotowują scenki poznając przy okazji kulturę regionu.