Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Spotkanie z ks. Bp Pawłem Stobrawą

Podczas wizytacji kanonicznej parafii św. Bartłomieja w Łanach przez pasterza diecezji opolskiej, ks. Bp Pawła Stobrawę odbyło się także spotkanie w szkole z uczniami, radą pedagogiczną oraz radą rodziców. Został On serdecznie przywitany przez Pana Dyrektora, a następnie wysłuchał krótkiego programu artystycznego. Zwracając  się do zebranych  ze Słowem Bożym, podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji oraz miłości do drugiego człowieka. Zachęcił uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności nie tylko dla stopni, ale dla własnego doskonalenia i stawania się lepszymi ludźmi.