Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata to coroczna akcja, w której biorą udział uczniowie z naszej szkoły, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. Akcja ta ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet wyrzucanie pojedynczych śmieci przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.