Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Bezpieczna droga do szkoły

Po raz kolejny ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły” organizowana przez Policję. Już od lat 1 września policjanci dbają o to, aby najmłodsi mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich szkół po okresie wakacyjnym. W ramach zajęć szkolnych funkcjonariusze uczą najmłodszych zasad bezpieczeństwa, o których powinni mieć świadomość podczas podróży do szkoły. Mimo tych działań należy pamiętać, że to rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. Dlatego, to właśnie na nich spoczywa obowiązek nauczenia najmłodszych bezpieczeństwa na drodze. Prowadząc dziecko do szkoły zwracajmy uwagę na zasady bezpieczeństwa. Najważniejsze jest to, abyśmy sami dawali młodszym dobry przykład, gdyż jesteśmy dla nich wzorem do naśladowania.