Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Europejski sukces Koła Astronomicznego przy PSP Łany

Działalność Koła Astronomicznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łanach została zauważona przez  European Association for Astronomy Education (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Astronomii w Edukacji). 

W  ubiegłym roku szkolnym Pan Roman Bugla, nauczyciel języka angielskiego, zarejestrował siebie i szkołę na  europejskim portalu internetowym  www.etwinning.pl  gromadzącym nauczycieli z całej  Europy, którzy są chętni do współpracy. W tej placówce od wielu lat Pani Walburga Węgrzyk prowadzi Koło Astronomiczne skupiające uczniów klas IV-VI zainteresowanych pogłębianiem wiedzy astronomicznej z wykorzystaniem sporej już bazy teleskopowej. Link do strony internetowej Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Astronomii w Edukacji (http://www.eaae-astronomy.org/home/), znaleziony na tymże portalu, okazał się być szczęśliwy. W/w stowarzyszenie ogłosiło konkurs pt.: Catch a Star (Złap Gwiazdę), w którym nasza praca pt.: "Wieczór pod gwiazdami - astronomiczny spacer" uplasowała się na szóstym miejscu obok prac z Bułgarii, USA, Hiszpanii i Litwy (http://www.eaae-astronomy.org/cas/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=92). 
 
Sixth place
Prizes: 10 complects (DVD's Eyes on the Skies, European Southern Observatory and 10 astronomical photografs, made by the Telescopes in National astronomical observatory-Rozhen, Bulgaria)
Project: An evening of astronomical walk under the stars
Authors: Walburga Wegrzyk, Roman Bugla
School: The Astronomical Club at Primary School in Lany
POLAND
 
W konkursie chodziło o to, by napisać sprawozdanie w języku angielskim na dowolny temat. Mógł to być opis specyficznego obiektu astronomicznego, jakiegoś zjawiska, obserwacji, problemu naukowego, przedstawienie dowolnej teorii  itp. Nie planując nic specjalnego na tę okazję, Pani Walburga opisała jedno z wydarzeń, które miało miejsce w listopadzie 2012r. W tym dniu grupa dwunastu uczniów wybrała się na przechadzkę w ciemnościach, by zobaczyć "spadające gwiazdy". Raport wraz ze zdjęciami został przygotowany przez Pana Romana Buglę, przetłumaczony na język angielski i wysłany w pliku PDF na podany adres. Ku naszemu zdziwieniu, dowiedzieliśmy się, że praca została zauważona i nagrodzona. Szkoła otrzyma płytę DVD z filmem pt.: Eyes on the Skies, European Southern Observatory (Oczy na Niebo, Europejskie Południowe Obserwatorium) oraz astronomiczne zdjęcie wykonane przez teleskop w Narodowym Obserwatorium Astronomicznym - Rozhen w Bułgarii. Cieszymy się bardzo z takiego wyróżnienia i zapewne jest to doskonała zachęta do dalszego rozwijania zainteresowań astronomicznych. 
 
Praca w języku angielskim oraz jej odpowiednik w języku polskim dostępne są poniżej: 
 
PDFWieczor_pod_gwiazdami_-_astronomiczny__spacer.pdf (724,19KB)

PDFAn_evening_of_astronomical_walk_under__the_stars.pdf (768,63KB)