Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Bajkowy Świat Języka Angielskiego – zakończenie realizacji projektu

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego pt. „Bajkowy Świat Języka Angielskiego”  w ramach projektu systemowego „Edukacja ku przyszłości”, nr POKL.09.01.02-16-075/11, a podprojektu: „Nowe Technologie na Usługach Edukacji”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyły się przygotowaniem i wystawieniem przedstawienia pt. „Puss in boots” (Kot w butach) na terenie naszej szkoły dnia 28 września 2012 r. Przedstawienie to całkowicie odegrane w języku angielskim  przygotowali wybrani uczniowie klas IV i III wraz z ich opiekunem p. Romanem Bugla.  

Przypomnieć należy, iż w poprzednim roku szkolnym zostały przeprowadzone w naszej szkole dodatkowe cotygodniowe zajęcia w ramach w/w projektu systemowego, w których to wzięło udział 15 uczniów z klas II i III. Były one wspaniałym uzupełnieniem godzin lekcyjnych, możliwością wprowadzenia innowacyjnych i twórczych pomysłów w pracy dydaktycznej oraz wykorzystania sprzętu multimedialno-informatycznego do celów dydaktycznych.  W ten sposób umożliwiły one pełniejszą  realizację wymagań stawianych przez Nową Podstawę Programową. Uczniowie z entuzjazmem i zaangażowaniem wzięli udział w przygotowaniach do wystawienia przedstawienia choć opanowanie tekstów w języku angielskim wymagało od nich wzmożonego wysiłku. Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego projektu – wielkie dzięki.

Obraz 287.jpeg Obraz 291.jpeg