Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Spotkanie z historykiem

29 lutego 2012 roku szkołę w Łanach odwiedził pan Robert Slota, historyk, doktorant Uniwersytetu Opolskiego, jednocześnie prezes Kędzierzyńsko – Kozielskiego Towarzystwa Historycznego. Uczniom klas IV-VI opowiedział i przedstawił prezentację na temat historii twierdzy w Koźlu. Jego wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów dlatego, że opowiadał barwnie i przystępnie, ponad to zjawił się w stroju z epoki napoleońskiej. Pan Robert Słota zachęcił uczniów do poszukiwania pamiątek historycznych w domach i obejściach. Obiecał, że zjawi się w naszej szkole raz jeszcze, aby sprawdzić plony tych poszukiwań i najciekawsze okazy zarchiwizować.  

DSC08389_s.jpeg DSC08392_s.jpeg DSC08394_s.jpeg DSC08412_s.jpeg