Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Koło matematyczne i astronomiczne

Rok szkolny 2011/12 został ogłoszony rokiem Szkoły z Pasją. Nauczyciele naszej szkoły już od wielu lat starają się pokazać uczniom ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego i pogłębiania wiedzy, czyli zarazić ich swoimi pasjami. Od lat istnieje w PSP w Łanach Koło Astronomiczne. W bieżącym roku szkolnym chęć uczestniczenia w jego zajęciach zadeklarowało 28 uczniów. Odbyły się już pierwsze zajęcia w plenerze, na których najmłodsi członkowie koła zdobywali wiedzę o Układzie Słonecznym. Starsi, w pracowni komputerowej, przypomnieli sobie jak samodzielnie korzystać z programu astronomicznego „Stellarium”.

Koło Matematyczne w roku szklonym 2011/12 wznowiło swoją działalność i zgromadziło 12 uczniów. Włączyli się oni w ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie poziomu edukacji matematycznej młodzieży i wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej. Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:
·         technik multimedialnych
·         sposobów efektywnej nauki
·         gier strategicznych
·         wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu

DSC02636_s.jpeg DSC02642_s.jpeg