Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Dzień Świętego Marcina

Dzień św. Marcina obchodzony jest w szkole w Łanach od kilku lat. Jednak tradycje świętowania tego dnia sięgają na naszym terenie początków dwudziestego wieku.

Legenda o św. Marcinie mówi, że podzielił on się swoim płaszczem z biedakiem. Nawiązując do tego wątku rodziny ziemiańskie na naszych terenach obdarowywały słodyczami w ten dzień dzieci z całych wiosek. Obecnie organizatorami środowiskowej imprezy z okazji Dnia św. Marcina w Łanach są:
  • Rada Sołecka w Łanach
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  • Gminne Przedszkole w Łanach
  • Parafialny Zespół Caritas w Łanach
  • DFK w Łanach
  • Parafia Rzymsko Katolicka w Łanach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach
Uczestnikami imprezy są dzieci nie tylko z parafii Łany ale także z innych miejscowości objętych obwodem szkolnym PSP Łany. Uczestniczą w niej także ich rodzice, pozostali mieszkańcy oraz duże grono gości, którzy specjalnie na ten dzień przyjeżdżają do Łan.
Przygotowania do imprezy są pracochłonne i kosztowne. Dzieci przez wiele dni sklejają specjalnie na ten dzień papierowe lampiony, przygotowują wystawę własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, uczą się piosenek, przygotowują scenki poznając przy okazji kulturę regionu. Reszta organizatorów ma za zadanie przygotowanie wieczornej plenerowej inscenizacji przy ognisku, poczęstunku dla uczestników oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie całej imprezy zwłaszcza pochodu z lampionami. Pochód z lampionami rozpoczyna się przy szkole podstawowej. Dzieci ze śpiewem i zapalonymi lampkami idą do kościoła tam odbywa się krótkie nabożeństwo, na którym dzieci przedstawiają inscenizacje. Dalsza część imprezy odbywa się na placu w centrum wsi. Płonie tam ognisko, rozstawione są wystawy. Św. Marcin w postaci rycerza na koniu zjawia się tam „osobiście”. W tajemniczej wieczornej atmosferze odgrywana jest legendarna scenka. Potem całe rodziny spotykają się na poczęstunku. Impreza integruje całą lokalną społeczność, ożywia stare tradycje, buduje w uczniach poczucie własnej wartości. Dlatego warto ją organizować.
 

DSC09950_s.jpeg DSC09962_s.jpeg DSC09966_s.jpeg DSC09992_s.jpeg DSC09998_s.jpeg DSC09932_s.jpeg