Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Sprzątanie świata

W dniu 17.09.2010r. dzieci z PSP w Łanach wzięły udział w akcji  „Sprzątanie świata.” Pod opieką wychowawców sprzątały teren w miejscowościach, które zamieszkują. Akcja trwała od godzin rannych do południa. Dzieci z wielkim zaangażowaniem dbały o to, aby każde patrolowane przez nich miejsce lśniło czystością. Działania te miały na celu kształtowanie pozytywnych postaw dbania o środowisko poprzez pracę.

Przed wyjściem w teren Wielkie sprzątanie Mały przerywnik w pracy Efekt naszej pracy