Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Zajęcia sportowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom ruchowym naszych uczniów, a także ich chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzone są zajęcia sportowe. Uczniowie podczas tych zajęć starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności oraz co najważniejsze rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

Zajęcia odbywają się:
·         środa od godz.14:25 do godz. 15:10
·         piątek od godz.13:30 do godz. 14:15