Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Zajęcia sportowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom ruchowym naszych uczniów, a także ich chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzone są zajęcia sportowe. Uczniowie podczas tych zajęć starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy chcą swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności oraz co najważniejsze rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

Zajęcia odbywają się:
·         środa od godz.14:25 do godz. 15:10
·         piątek od godz.13:30 do godz. 14:15