Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.

Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, w którym uczestniczy nasza szkoła, polega na budowie infrastruktury teleinformatycznej sieciowej oraz na budowie portalu eSzkoła (https://www.eszkola.opolskie.pl) zapewniającego świadczenie elektronicznych usług edukacyjnych. Projekt wspiera działalność edukacyjną i umożliwia dostęp do wspólnych zasobów edukacyjnych przez placówki uczestniczące w projekcie. Zapewnia wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego, tj.  ponad 38 000 uczniom, ich rodzicom, a także ponad 4500 osobom zatrudnionym w placówkach oświatowych: dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym nieograniczony dostęp do zbudowanej infrastruktury teleinformatycznej, w tym sieci bezprzewodowej i niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W projekcie uczestniczą:

2 przedszkola,

20 szkół podstawowych,

61 gimnazjów

oraz 28 szkół ponadgimnazjalnych.

Cele projektu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej świadczenie eUsług edukacyjnych poprzez:

  • wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opolskich placówkach oświatowych.
  • zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy z zakresu edukacji oraz poprawa jakości zarządzania placówkami.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu edukacyjnego realizującego eUsługi na obszarze województwa opolskiego poprzez:

  • rozwój elektronicznych usług z zakresu edukacji,
  • wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Niezbędne do pracy programy:

EXEMicrosoft .NET Framework 4.0
EXEMicrosoft Silverlight 5.1

PDFInstrukcja logowania/zmiany hasła
PDFInstrukcja odzyskiwania dostępu do portalu
PDFInstrukcja Witryny dla rodziców/opiekunów/uczniów