Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Konkurs polonistyczny

 25 listopada odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Wzięli w nim udział uczniowie klas piątych i szóstych: Aleksandra Hreczuch, Piotr Kochoń, Natalia Ficoń, Karolina Schittko, Damian Swolana, Patryk Długosz. Otrzymali do rozwiązania test dotyczący znajomości lektur, sprawdzający umiejętności teoretycznoliterackie, gramatyczne, ortograficzne. Musieli też wykazać się sprawnością pisania, czyli zredagować dłuższą formę wypowiedzi – było to opowiadanie. Myślą przewodnią była „przyjaźń”.

            Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dyrektor Alfred Kordula, Beata Kordula – nauczyciel języka polskiego oraz pani Sylwia Gurgul.
            Do etapu gminnego zakwalifikowali się:
1.    Natalia Ficoń kl. 5b
2.    Karolina Schittko kl. 5b
3.    Piotr Kochoń kl. 6a
Uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. W styczniu będą reprezentować naszą szkołę i rywalizować z najlepszymi mistrzami pióra. Życzymy im powodzenia i samych sukcesów.

DSC00155_s.jpeg