Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Konkurs historyczny

 

17 listopada zorganizowano etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Zgłosiło się siedmioro chętnych uczniów z klasy piątej i szóstej. Zakres materiału obejmował wiadomości z historii Polski oraz historii powszechnej od czasów prehistorycznych do końca średniowiecza. Poza wiedzą merytoryczną uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w tekście, pracą z mapą i innymi źródłami wiedzy historycznej. Prace oceniała komisja w składzie: dyrektor Alfred Kordula, nauczyciel historii – Beata Kordula oraz pani Izabela Sapeta.
            Do etapu gminnego zakwalifikowali się:
  1. Piotr Kochoń kl. 6a
  2. Natalia Ficoń kl. 5b
  3. Karolina Schittko kl. 5b
  4. Damian Swolana kl. 5b
  5. Sandra Ksol kl. 5a
  6. Patryk Długosz kl. 5a
Uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. W eliminacjach gminnych muszą wykazać się obszerną i rzeczową wiedzą historyczną.