Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Kalendarz pracy szkoły

Harmonogram roku szkolnego:

 • 01.09.2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 31.01.2021 r. – zakończenie I półrocza
 • 04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. – ferie zimowe
 • 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • egzamin ósmoklasisty: 25.05.2021 r. – język polski, 26.05.2021 r. – matematyka, 27.05.2021 r. – język obcy
 • 25.06.2021 r. – zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 02.11.2020 r.
 • 29.04.2021 r.
 • 30.04.2021 r.
 • 04.06.2021 r.
 • 22.06.2021 r.