Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Kalendarz pracy szkoły

Harmonogram roku szkolnego:

 • 02.09.2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 31.01.2020 r. – zakończenie I półrocza
 • 10.02.2020 r. – 23.02.2020 r. – ferie zimowe
 • 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • egzamin ósmoklasisty: 21.04.2020 r. – język polski, 22.04.2020 r. – matematyka, 23.04.2020 r. – język obcy
 • 26.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 02.01.2020 r.
 • 03.01.2020 r.
 • 29.04.2020 r.
 • 30.04.2020 r.
 • 12.06.2020 r.