Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Rada Rodziców

Rada Rodziców została wybrana 16.09.2020 r. W jej skład wchodzi 8 członków: Ignacy Ewa, Serzysko Małgorzata, Sklarzik Ewelina, Neuwald Lucyna, Haronska Ewa, Szczuka Agnieszka, Kirchniawy Adam, Bulga Patrycja. W wyniku głosowania dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców. Przewodniczącym została Pani Neuwald Lucyna, z-cą Pan Kirchniawy Adam.