Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Rada Rodziców

Rada Rodziców została wybrana 15.09.2015r. W jej skład wchodzi 7 członków: Haronska Ewa, Szczuka Agnieszka, Kirchniawy Adam, Neuwald Lucyna, Jakubczyk Kornelia, Głombik Monika, Gwóźdź Ewa. W wyniku głosowania dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców. Przewodniczącym została Pani Neuwald Lucyna, z-cą Pan Kirchniawy Adam, skarbnikiem Pani Szczuka Agnieszka, sekretarzem Pani Haronska Ewa. W skład komisji rewizyjnej wchodzi Pani Jakubczyk Kornelia, Głombik Monika i Gwóźdź Ewa.