Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła f_psplany_9a.jpeg g_psplany_10a.jpeg h_psplany_11a.jpeg i_psplany_12a.jpeg j_psplany_13a.jpeg k_psplany_14a.jpeg l_psplany_15a.jpeg m_psplany_16a.jpeg n_psplany_17a.jpeg o_psplany_18a.jpeg p_psplany_19a.jpeg r_IMG_3963_20a.jpeg s_psplany_7a.jpeg t_psplany_8a.jpeg u_psplany_6a.jpeg

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

 1.  

mgr Roman Bugla

j. angielski, technika, EDB, zaj. rozwijające zainteresowania językowe, doradztwo zawodowe, świetlica

 1.  
mgr Małgorzata Ceglarska muzyka, plastyka, przyroda
 1.  

mgr Urszula Cholewa

religia, biologia, zajęcia z wychowawcą, WDŻ

 1.  
mgr Łucja Dzimiera j. niemiecki, zajęcia z wychowawcą, zaj. rozwijające zainteresowania językowe, j. mn. narodowej – niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej,
 1.  

mgr inż. Ewa Galli

fizyka, chemia

 1.  

mgr Aleksandra Gielar

nauczyciel wspomagający

 1.  

mgr Maria Kobalczyk

świetlica, pedagog, zaj. rozwijające kompetecje emocjonalno-społeczne, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

mgr Alfred Kordula

informatyka

 1.  

mgr Beata Kordula

j. polski, zajęcia z wychowawcą, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

 1.  

mgr Joanna Mrozek

psycholog

 1.  

mgr Jolanta Projzner

historia, WOS, zajęcia z wychowawcą, j. niemiecki, wych. fizyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania językowe, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 1.  

mgr Aneta Przybyła

EW, edukacja muzyczna, edukacja informatyczna, wych. fizyczne, zajęcia dyd.-wyrównawcze, edukacja plastyczna, zajęcia artystyczne

 1.  

mgr Izabela Sapeta

wych. fizyczne, zajęcia z wychowawcą, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe

 1.  

mgr Małgorzata Szatanek

matematyka, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, zajęcia dyd.-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

mgr Małgorzata Szyjan – Kurpiel

EW, edukacja muzyczna, edukacja informatyczna, wych. fizyczne, zajęcia dyd.-wyrównawcze, logopedia, zajęcia rewalidacyjne

 1.  
mgr Celina Wesołowska geografia
 1.  
mgr Bogusława Zachwey EW, edukacja informatyczna, edukacja językowa-j. angielski, zajęcia dyd.-wyrównawcze, biblioteka