Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

 1.  

mgr Roman Bugla

j. angielski, technika, EDB,zaj. rozwijające uzdolnienia językowe, doradztwo zawodowe, świetlica

 1.  

mgr Urszula Cholewa

religia, biologia, zajęcia z wychowawcą, WDŻ

 1.  

mgr inż. Ewa Galli

fizyka, chemia

 1.  

mgr Aleksandra Gielar

nauczyciel wspomagający, świetlica

 1.  

mgr Maria Kobalczyk

świetlica, pedagog, zaj. rozwijające kompetecje emocjonalno-społeczne, zajęcia rewalidacyjne

 1.  

mgr Alfred Kordula

informatyka

 1.  

mgr Beata Kordula

j. polski, zajęcia z wychowawcą, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

 1.  

 

 

 1.  

mgr Małgorzata Szyjan – Kurpiel

EW, zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna, wych. fizyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dyd.-wyrównawcze

 1.  

mgr Jolanta Projzner

historia, historia i społeczeństwo, j. mn. narodowej – niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej, wych. fizyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 1.  

mgr Anna Negacz – Kurkiewicz

urlop dla poratowania zdrowia

 1.  

 

 

 1.  

mgr Dorota Rzytki

przyroda, edukacja plastyczna, plastyka, zajęcia z wychowawcą, zajęcia artystyczne, świetlica

 1.  
mgr Izabela Sapeta wych. fizyczne, zajęcia z wychowawcą
 1.  
mgr Celina Wesołowska geografia
 1.  
mgr Bogusława Zachwey EW, j. angielski, naucz. indywidualne, biblioteka
 1.  
mgr Martyna Zemełka

j. mn. narodowej – niemiecki, zajęcia z wychowawcą, muzyka