Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Nasza szkoła Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Łany z lotu ptaka Nasza szkoła

Uchwalenie konwencji praw dziecka

plakat_25_lat_kopd_-_chlopiec_s.jpeg  Z okazji 25 rocznicy uchwalenia konwencji o prawach dziecka, uczniom naszej szkoły została przybliżona jej treść. Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. Jest to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci, który powstał z inicjatywy Polski. Gwarantuje prawa każdemu dziecku, niezależnie od statusu, wyznania, rasy, a dorosłym nakazuje ich respektowanie. Konwencja jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka. Podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie z wyjątkiem Somalii i USA,  ją ratyfikowały. 

 

IMG_3951.jpeg   IMG_3956.jpeg